Polityka prywatności

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

 1. Nazwa i dane kontaktowe administratora danych osobowych

 

Organizatorami WEBINARU WYSOKICH LOTÓW oraz Współadministratorami danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją tych webinarów są:

 • Pratt & Whitney Kalisz Sp. z o. o. ul. Elektryczna 4A, 62-800,  adres email:
 • Pratt & Whitney Rzeszów S.A. ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów, adres email:  
 • Hamilton Sundstrand Poland Sp. z o.o., ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów, adres email:
 • Pratt & Whitney Tubes Sp. z o.o., ul. Grabska 4, 32-005 Niepołomice, adres email:

 

 1. Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby rejestracji oraz udziału, w tym przesłania certyfikatu uczestnictwa w WEBINARZE WYSOKICH LOTÓW.  Udział w webinarze jest dobrowolny.

Przetwarzanie danych osobowych przez Współadministratorów odbywa się na podstawie:

 • prawnie uzasadnionego interesu Współadministratorów polegającego na prowadzeniu działalności promocyjnej mającej na celu promowanie Współadministratorów jako potencjalnych pracodawców dla uczestników Webinaru oraz prawnie uzasadnionego interesu uczestników polegającego na poszerzeniu wiedzy z zakresu działalności przemysłu lotniczego jak również otrzymania certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo w webinarze,  
 • prawnie uzasadnionego interesu Współadministratorów polegającego na przetwarzaniu danych osobowych w systemach lub narzędziach informatycznych wykorzystywanych przez grupę kapitałową Raytheon Technologies Corporation (dalej: „RTX”), do której Współadministratorzy należą,

tj. art. 6 ust. 1 litera f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO);

 

 1. Odbiorcy danych osobowych

 

Państwa dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi IT, HR, promocyjno- marketingowe

WEBINAR WYSOKICH LOTÓW odbędzie się za pośrednictwem platformy „Zoom for Government” dostarczanej przez Zoom Video Communications, Inc (dajej: „Zoom”). Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Zoom znajdziecie Państwo na stronie Zoom: https://zoomgov.com/privacy.

 

 

 

 1. Obszar przetwarzania danych osobowych

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej „EOG”), jak również mogą być przekazane poza ten obszar:

 1. do Kanady na podstawie wiążących reguł korporacyjnych RTX oraz decyzji Komisji z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie odpowiedniej ochrony danych  osobowych zapewnionej w ustawie kanadyjskiej o ochronie informacji osobowych i dokumentów elektronicznych;
 2. do Stanów Zjednoczonych Ameryki na podstawie wiążących reguł korporacyjnych lub standardowych klauzul umownych.

Elektroniczny transfer danych poza obszar EOG jest zabezpieczony wewnątrz prywatnej, korporacyjnej i szyfrowanej sieci informatycznej RTX.

 

 

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie 2, nie dłużej jednak niż przez 1 miesiąc od daty webinaru.

 

 1. Przysługujące Państwu prawa

W granicach określonych przepisami prawa przysługuje Państwu prawo do:

 

 1. dostępu do Państwa danych osobowych,
 2. ich sprostowania,
 3. ich usunięcia,
 4. ograniczenia ich przetwarzania,
 5. przenoszenia danych osobowych, jeżeli Spółka przetwarza je na podstawie zawartej z Państwem umowy lub na podstawie Państwa zgody;
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli Spółka przetwarza je w celu realizacji swojego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli Spółka przetwarza je na podstawie Państwa zgody.

 

Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez przesłanie swoich żądań na jeden ze wskazanych adresów email powyżej.

Mają Państwo też prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, jeżeli uznają, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę z naruszeniem prawa.

Jeśli są Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji na temat globalnej polityki prywatności Grupy Raytheon Technologies, będącej właścicielem Spółki, która to polityka jest dla Spółki zbiorem wytycznych w zakresie  gromadzenia, przetwarzania, przesyłania i ochrona danych osobowych naszych pracowników, kandydatów do pracy, kontrahentów, pracowników/reprezentantów naszych kontrahentów, gości znajdziecie je Państwo na stronie internetowej https://www.rtx.com/privacy .

 

 

 

 

 

Ustawienia prywatności